Optymalizacja magazynu - Logimax - Maksimum przestrzeni w logistyce

Proces optymalizacji


Optymalizacja magazynu i przestrzeni produkcyjnej to proces na który składają się audyt obecnych warunków, wyznaczenie obszarów wymagających interwencji, opracowanie modelu magazynu i przepływów z działem produkcyjnym, wdrożenie modelu w życie oraz weryfikacja zaimplementowanych działań. Realizacja koncepcji optymalizacji służy uzyskaniu najlepszej, najbardziej efektywnej, najkorzystniejszej kosztowo, koncepcji składowania i przepływu materiałów. Pełne wykorzystanie posiadanych zasobów i wzrost opłacalności jest celem. Zakres optymalizacji może obejmować analizę infrastrukturalną lub przepływową.


Optymalizacja magazynu – po wykonaniu audytu i opracowaniu optymalnego sposobu składowania uzyskano 230 m²

Ujęcie modelowe wykazuje różnice w procesach składowania: obecnym- po audycie magazynu a najefektywniejszym. Projekt optymalizacji magazynu pozwala wyeliminować niewykorzystaną przestrzeń, nadmierne koszty logistyczne, wąskie gardła przepływów materiałowych, niedostosowaną infrastrukturę. W rezultacie uzyskujemy niższe koszty magazynowania i obsługi logistycznej.

Rodzaje optymalizacji:
Optymalizacja magazynu może dotyczyć magazynów:
• handlowych
• buforowych
• produkcyjnych

Ze względu na rodzaj ładunków możemy wyróżnić optymalizację magazynu:
• ładunków paletowych
• ładunków dłużycowych, dłużyc

Nasze rozwiązania


Logimax jest jedyną firmą na Polskim rynku z tak dużym doświadczeniem w realizacjach optymalizacji magazynów dłużycowych. Zastosowanie specjalistycznego sprzętu transportowego, różnych systemów składowania, wykorzystanie przestrzeni do maximum wymaga dużego doświadczenia w pracy w ładunkami dłużycowymi.

Wykonane realizacje i wieloletnia współpraca z klientami z branży stalowej, okiennej, drzewnej daje nam doświadczanie jakie jest konieczne w pracy z ładunkami długimi. Wiele aspektów, które można pominąć przy pracy z ładunkami małymi staje się poważną przeszkodą w operacjach z dłużycą.

Optymalizuj, zacznij oszczędzać


Często u klientów spotykamy się problemami:
• wjazdu na halę
• manewrowania z ładunkiem
• składowania w przestrzeni buforowej
• załadunku i rozładunku elementów dłużycowych

Czy w Państwa firmie też zdarzają się takie sytuacje. Czy chcielibyście przyspieszyć operacje załadunku i rozładunku samochodów?

Czy chcielibyście składować więcej towaru bez konieczności rozbudowy magazynu? Czy chcielibyście uporządkować system logistyczny?

Jeśli na jedno z powyższych pytań odpowiedzieliście Tak, to prosimy o kontakt. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, a optymalizacja magazynu dłużycowego zawsze jest dla nas wyzwaniem.


Chcesz zacząć oszczędzać? Skontaktuj się z nami!

KONTAKT