Optymalizacja magazynu - Logimax - Maksimum przestrzeni w logistyce

Proces optymalizacji


Optymalizacja magazynu i przestrzeni produkcyjnej to proces na który składają się audyt obecnych warunków, wyznaczenie obszarów wymagających interwencji, opracowanie modelu magazynu i przepływów z działem produkcyjnym, wdrożenie modelu w życie oraz weryfikacja zaimplementowanych działań. Realizacja koncepcji optymalizacji służy uzyskaniu najlepszej, najbardziej efektywnej, najkorzystniejszej kosztowo, koncepcji składowania i przepływu materiałów. Pełne wykorzystanie posiadanych zasobów i wzrost opłacalności jest celem. Zakres optymalizacji może obejmować analizę infrastrukturalną lub przepływową.


Optymalizacja magazynu – po wykonaniu audytu i opracowaniu optymalnego sposobu składowania uzyskano 230 m²

Ujęcie modelowe wykazuje różnice w procesach składowania: obecnym- po audycie magazynu a najefektywniejszym. Projekt optymalizacji magazynu pozwala wyeliminować niewykorzystaną przestrzeń, nadmierne koszty logistyczne, wąskie gardła przepływów materiałowych, niedostosowaną infrastrukturę. W rezultacie uzyskujemy niższe koszty magazynowania i obsługi logistycznej.

Rodzaje optymalizacji:
Optymalizacja magazynu może dotyczyć magazynów:
• handlowych
• buforowych
• produkcyjnych

Ze względu na rodzaj ładunków możemy wyróżnić optymalizację magazynu:
• ładunków paletowych
• ładunków dłużycowych, dłużyc

Nasze rozwiązania


Logimax jest jedyną firmą na Polskim rynku z tak dużym doświadczeniem w realizacjach optymalizacji magazynów dłużycowych. Zastosowanie specjalistycznego sprzętu transportowego, różnych systemów składowania, wykorzystanie przestrzeni do maximum wymaga dużego doświadczenia w pracy w ładunkami dłużycowymi.

Wykonane realizacje i wieloletnia współpraca z klientami z branży stalowej, okiennej, drzewnej daje nam doświadczanie jakie jest konieczne w pracy z ładunkami długimi. Wiele aspektów, które można pominąć przy pracy z ładunkami małymi staje się poważną przeszkodą w operacjach z dłużycą.

Optymalizuj, zacznij oszczędzać


Często u klientów spotykamy się problemami:
• wjazdu na halę
• manewrowania z ładunkiem
• składowania w przestrzeni buforowej
• załadunku i rozładunku elementów dłużycowych

Czy w Państwa firmie też zdarzają się takie sytuacje. Czy chcielibyście przyspieszyć operacje załadunku i rozładunku samochodów?

Czy chcielibyście składować więcej towaru bez konieczności rozbudowy magazynu? Czy chcielibyście uporządkować system logistyczny?

Jeśli na jedno z powyższych pytań odpowiedzieliście Tak, to prosimy o kontakt. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, a optymalizacja magazynu dłużycowego zawsze jest dla nas wyzwaniem.


Najczęściej zadawane pytania

1Optymalizacja magazynu, co to za proces?
Optymalizacja jest procesem najlepszego dopasowania magazynu do potrzeb zakładu poprzez obsługę produkcji, sprawną dystrybucję składowanych surowców lub materiałów, płynny przepływ ładunków.
2Kiedy przeprowadzić optymalizację naszego magazyny?
Na każdym etapie funkcjonowania magazynu można wprowadzać poprawki.
3Kiedy się zdecydować na etap optymalizacji magazyny?
Gdy brakuje przestrzeni magazynowej, należny się przyjrzeć procesom i możliwością poprawy sytuacji.
4Ile trawa optymalizacja magazynowa?
Zależnie od wielkości magazynu, od kilku dni do kilku tygodni.
5Co zyskujemy dzięki optymalizacji magazynowej?
Zwiększenie powierzchni magazynowej, przyspieszenie przepływu towarów, zwiększenie efektywności pracy magazynu.

Chcesz zacząć oszczędzać? Skontaktuj się z nami!

KONTAKT