Inspekcja i serwis regałów - Logimax - Maksimum przestrzeni w logistyce

Przegląd regałów magazynowych i serwis


Systemy regałów magazynowych są zaprojektowane i skonstruowane tak, aby wytrzymać lata użytkowania i zastosowań. Jednak w każdej chwili mogą pojawić się problemy spowodowane zjawiskami sejsmicznymi lub naturalnymi, normalnym zużyciem oraz kolizjami pojazdów z regałami. Z tego powodu ważne jest, aby mieć plan i strategię w miejscu, aby zminimalizować wpływ wszelkich problemów na bezpieczeństwo pracowników i operacji.

LogiMax Polska oferuje usługi, które zapewniają, że regały są ustawione prawidłowo i zgodnie z normam, poddane profesjonalnej kontroli i konserwacji w celu uzyskania optymalnej wydajności, maksymalizując żywotność regałów i eliminując kosztowne ponowne ustawianie.


Kontrola uszkodzeń regałów

Pracodawcy ponoszą największą odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i muszą "podjąć wszelkie środki ostrożności uzasadnione w danych okolicznościach" w celu ochrony pracowników. Użytkownicy regałów magazynowych powinni zawsze upewnić się, że konstrukcja regału jest skonfigurowana, konserwowana i używana zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez producenta lub inżyniera regału.

Elementy regałów o zmienionych kształtach i trwałych odkształceniach mogą znacząco pogorszyć nośność konstrukcji. Nawet niewielkie uszkodzenia mogą się kumulować w czasie i ostatecznie doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji systemu regałów.

Profesjonalna kontrola regałów

Niezależnie od tego, czy system magazynowy jest zainstalowany w małym magazynie, czy w dużym centrum dystrybucyjnym, jest on kluczowym elementem działalności. Inspekcja uszkodzeń regałów przeprowadzona przez Logi-Max oferuje kompleksową ocenę stanu systemów magazynowych. Nasi inspektorzy będą przestrzegać wszystkich protokołów bezpieczeństwa podczas pobytu na miejscu i zapewnią, że codzienne operacje biznesowe nie zostaną zakłócone.

Logi-Max oferuje profesjonalne usługi naprawy regałów. Należą do nich naprawy wsporników, rozpórek i płyt podłogowych zarówno w przypadku ram formowanych na zimno, jak i ram ze stali konstrukcyjnej.

Nasze usługi naprawy regałów są zgodne z wytycznymi klienta i standardami projektu. Oznacza to, że instalacja naprawy stojaka i produkt końcowy będzie bezpieczny i zgodny z przepisami.

Nasza usługa serwisowania regałów oferuje kilka korzyści w porównaniu z wymianą uszkodzonych wsporników. Należą do nich:

• Mniej pracy z rozładunkiem
• Mniejsze zakłócenia w pracy magazynu
• Szybsza naprawa uszkodzonej kolumny, regału czy innych elementów
• Mniej uszkodzonych produktów do utylizacji
• Mniejsze prawdopodobieństwo powstania zakłóceń w ochronie przeciwpożarowej i elektrycznej

Naprawa regałów wymaga jedynie usunięcia produktu z dolnych przęseł systemu regałów w przypadku typowych uszkodzeń pionowych. Natomiast wymiana regału będzie wymagała rozładowania i odinstalowania wszystkich poziomów belek tej sekcji regału.


Ponieważ naprawa regałów wymaga jedynie rozładowania produktu z dolnych poziomów zatoki, mniej czasu zajmuje rozładunek i demontaż, a następnie ponowny montaż i załadunek. Dzięki temu można wznowić pracę szybciej niż w przypadku wymiany regałów.
Brak konieczności rozładowywania wszystkich poziomów regału oznacza również brak konieczności demontażu wszystkich akcesoriów na wszystkich poziomach. Skraca to czas naprawy i zmniejsza prawdopodobieństwo uszkodzenia produktów i systemu.

Najczęściej zadawane pytania

1Co to jest przegląd regałów?
Jest to sprawdzenie instalacji regałowej, jej sprawności, poprawności montażu, weryfikacji ewentualnych uszkodzeń.
2Kiedy wykonuje się przegląd regałów magazynowych?
Przeglądu wykonuje się raz w roku oraz po każdym montażu lub modernizacji instalacji.
3Z czego wynikają obowiązek wykonywania przeglądów regałów?
Jest to obowiązek podyktowany przepisany BHP, dotyczącymi przeglądów każdej instalacji.

Chcesz zacząć oszczędzać? Skontaktuj się z nami!

KONTAKT