Planowanie popytu – kluczowy element łańcucha dostaw czyli demand planing - Logimax - Maksimum przestrzeni w logistyce
KONTAKT